Claudio D'Alosio
Claudio D'Alosio

Claudio D'Aloisio (6.Dan)

4. Dan Bong-Ki-Do